Klimatilpasningsprojekt

Ud med vand i kælderen og ind med grønnere gårde, fremtidssikrede løsninger for afledning af regnvand og skønnere byrum. Det vil et nyt projekt i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro sætte fokus på. Projektet hedder klimakvarter.dk

Østerbro har haft store problemer med vand i forbindelse med de sidste 2 års skybrud. Vand i kældrene, skader for store beløb og dyrere forsikringspræmier er blot nogle af konsekvenserne for bydelens beboere og boligforeninger.

Hvordan kan vi håndtere de øgede regnvandsmængder i den eksisterende by som følge af de ændrede klimaforhold?

Det vil et klimatilpasningsprojektet i de kommende år arbejde på at komme med løsninger på i Skt. Kjelds Kvarter i samarbejde med områdets beboere.

Klimatilpasningsprojektet handler særligt om:

  • Hverdagsregn – Hvordan kan vi afkoble 30 % af den hverdagsregn der falder fra kloak
  • Skybrud – Hvordan kan vi styre og håndterer regnvandet når der er skybrud, hvordan kan vi forbygge og sikre kvarteret og byen som helhed?
  • En langsigtet og bæredygtig handleplan for klimatilpasning af kvarteret. Langsigtede visioner skal gavne byen, lokalområdet og borgernes livskvalitet i hverdagen – Samtidig med at vi også sikrer kvarteret nu og her.

Klimatilpasningsprojektet er en del af Københavns Kommunes store klimatilpasningsplan, og der er lagt op til store forandringer i kvarteret. Borgere og boligforeninger kan af projektets mange samarbejdspartnere få konkret viden om, hvad deres muligheder er for afledning af regnvand, grønne gårde, grønne tage og meget mere.


I Skt. Kjelds Kvarter er der udpeget et særligt forsøgsområde omkring Tåsinge plads, hvor der skal ske en ekstra indsats. Målet er, at området skal ende med at være et udstillingsområde, hvor man kan se helt konkrete og forskellige løsninger på klimatilpasning i storbyen, og hvordan man har gjort en særlig indsats for at inddrage borgerne i projektet.

Projektet løber fra 2012-til og med 2015

  • 2012 er planlægningsfasen med Åbningsfest d. 18.august. Her kan borgere i området møde parterne bag projektet og få konkret viden om hvorfor de skal være med, og hvad de kan få ud af at være med.
  • Allerede i 2013 vil spadestikket blive taget til de første projekter.
  • Projektet løber indtil 2015, hvor målet er at slutte af med en international konference om forskellige løsninger på klimatilpasningsproblemer. Aktiviteterne vil være forbillede for andre byer.

Klimatilpasningsprojektet er et samarbejde mellem Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, By og boligfornyelsen, Center for Park og Natur, Center for Miljø, Københavns Energi og MiljøPunkt Østerbro og støttes b. la af midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Du kan læse mere om projektet på www.klimakvarter.dk