Gratis guidede ture

Miljøpunkt Østerbro inviterer på inspirerende vandreture, for at se på, hvordan by og natur kan spille sammen. Biologisk mangfoldighed er på tilbagegang både på landet og i byen. Men rundt om i vores by spirer gode initiativer op, der bidrager til biodiversitet.

Skal du med på tur og møde nattens jægere? Den 16. juni tager vi på nattevandring i Fælledparken og leder efter flagermus med detektorer. Adfærdsbiolog Marie-Louise Rosengaard guider os igennem aftenen.

Den 26. august besøger vi Vild Med Viljes to græsområder på Østerbro, der viser, hvordan en mindre intensiv pleje af naturen kan gøre vores bynatur mere sanselig og give plads til flere forskellige planter og dyr i byen.

Den 15. september besøger vi to boligforeninger, der har valgt at gøre byen grønnere og skønnere. Første stop er boligforeningen Østerfælled, der har stor succes med at kompostere husholdningsaffald. Andet stop er Øbrohus, der har etableret en grøn tagterasse med udsigt over hele byen og har planer om solceller på facaden.

Turene er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Du kan læse mere om turene i denne folder: Turfolder