Nyt grønt tag på Hans Knudsens Plads

Miljøpunkt Østerbro var med til at lægge midlertidige grønne tage på fire busstop i Københavns første klimakvarter. Nu er de flyttet fra busstoppene og blevet til et permanent grønt tag på Hans Knudsens Plads.

Til stor glæde for mange beboere i Sankt Kjelds Klimakvarter fik fire busstop i kvarteret i flere måneder grønne tage, da Københavns første klimakvarter holdt åbningsfest i august.

”Vi har fået rigtigt mange positive tilbagemeldinger fra borgere, der synes det så skønt ud med grønne busstop og har ytret ønske om at alle Københavns busstop havde grønne tage permanent. Og mens vi håber på og vil arbejde for at få grønne tage på byens busstop, så er de grønne måtter nu gjort til et permanent grønt tag på toiletbygningen på Hans Knudsens Plads,” siger Lene Midtgaard, centerleder i Miljøpunkt Østerbro, der er en af partnerne i klimakvarter.dk.

Endnu flere grønne tage i klimakvarteret
”De senere har år har vi lagt rigtig mange grønne tage overalt i landet, men ikke mindst i Københavnsområdet”, fortæller Ulrik Reeh, der er direktør for Veg Tech A/S, som har doneret det lille grønne tag på toiletbygningen på Hans Knudsens Plads til Klimakvarter i anledning af 10-året for anlæggelsen af sit første store grønne tag.

Veg Tech har også lagt et meget stort tag et andet sted i klimakvarteret, på det nyrenoverede plejehjem Fælledgården på Jagtvej-Hesseløgade. Her bidrager det mange hundrede kvadratmeter grønne tag både til at forskønne udsigten og til at begrænse belastningen af kloakkerne med regnvand.

”Det samme gælder også de efterhånden mange skurtage rundt omkring i brokvarternes gårde, som gennem årene er blevet dækket med de små stenurter, der er så velegnede til at vokse på tage,” siger Ulrik Reeh fra Veg Tech. Der er også lagt grønne tage på flere cykelskure i klimakvarterets gårde.

Håbet er et endnu grønnere kvarter
De grønne tage kan optage op mod halvdelen af det vand, der falder på taget og derved aflaste trykket på kloakkerne.

“Vi er glade for flere grønne tage i området. At lægge et grønt tag kan være en af måderne vi hver især kan være med til at klimatilpasse vores kvarter mod fremtidens regnskyl, og undgå vand i kældrene” siger René Sommer Lindsay fra Områdefornyelsen Skt. Kjelds, der fungerer som tovholder for klimakvarter.dk og siger, at cykel- eller skraldeskure i gårdene ofte er oplagte at lægge grønne tage på.
“Et grønt tag har en klimatilpasningsværdi, men det har også den fordel, at det er smukt at se på,” sige René Sommer Lindsay.

I løbet af de næste år vil en række projekter blive ført ud i livet i Københavns første klimakvarter, der gør området grønnere og skaber rum for et bedre byliv samtidigt med, at det forbedrer vores muligheder for at klimasikre os mod fremtidens regnskyl og skybrud.