Har du haft vand i kælderen?

Har du haft vand i kælderen ved det sidste skybrud? Københavns Kommune vil gerne høre om din viden og erfaringer i forbindelse med deres skybrudsplan. Udfyld et spørgeskema.

Miljøpunkt Østerbro oplevede selv vand i vores lokaler ved sidste skybrud i København. Vi lå før i nogle kælderlokaler på Borgmester Jensens Allé. Billedet nedenfor viser lokalerne med flere centimeter vand på gulvet.

Københavns Kommune vil gerne høre om dine erfaringer med oversvømmelser.
Se dette fra Københavns Kommune:

Vi har brug for din hjælp!

Vandskade 2011 023I forbindelse med Københavns Kommunes skybrudsplan, der skal være med til at sikre byen mod oversvømmelser fra fremtidige skybrud, har vi brug for din viden og erfaring med skybrud. Din viden skal være med til at sikre, at vi laver de rette tiltag i jeres lokalområde. <a href=”Vi har brug for din hjælp! I forbindelse med Københavns Kommunes skybrudsplan, der skal være med til at sikre byen mod oversvømmelser fra fremtidige skybrud, har vi brug for din viden og erfaring med skybrud. Din viden skal være med til at sikre, at vi laver de rette tiltag i jeres lokalområde.

Derfor vil vi bede dig svare på spørgsmålene som findes i dette link.

Vi gør opmærksom på, at besvarelserne ikke offentliggøres.

Med Venlig Hilsen
Københavns Kommune