Glædelig jul og godt nytår!

Miljøpunkt Østerbro vil gerne ønske dig en glædelig jul og et godt nytår.
 Vi takker dig for samarbejdet i det forgangne år og ser frem til det nye år og det videre samarbejde.

God jul fra mpøI 2013 har Miljøpunkt Østerbro med en lang række samarbejdspartnere blandt andet:

 • Forvandlet en parkeringsplads på Nordre Frihavnsgade til en park for en dag, som en del af det verdensomspændende arrangement Parking Day.
 • Været en aktiv del af holdet bag klimakvarter.dk Her har vi blandt andet været med til at sikre, at flere boligforeninger har lavet deres egne klimatilpasningstiltag. Så de har fået regntønder, grønne tage og blomsterkasser i gården, der både er godt for klimaet og fællesskabet og har afkoblet store mængder regn fra kloakken.
 • Lagt 100 kvm grønt tag på et cykelværksted bag Kildevældsskolen sammen med lokale borgere.
 • Lavet 4 spændende og populære nattevandringer i Fælledparken, hvor vi har fundet flagermus med detektorer og talt om dyre- og planteliv i byen.
 • Afholdt 8 fuldstændigt udsolgte barselscafeer for nybagte mødre med fokus på bæredygtighed, og hvordan man undgår farlig kemi i hverdagen.
 • Udlånt to ladcykler til byens borgere. Cyklerne er udlånt 90 % af tiden og bliver brugt til både flytninger, børnefødselsdage, skovture og meget mere. Med det udlån er det nemmere at bruge cyklen frem for at tage en bil.
 • Sat fokus på cyklisme i byen med kampagnen ”Her er en bilist mindre”. En kampagne der fortsætter ind i 2014.
 • Sat fokus på genbrug af mobiltelefoner, hvor rigtigt mange borgere har været forbi og aflevere deres gamle mobiltelefoner, så de nu bliver genbrugt til gavn for miljøet. De kan også afleveres i Miljøpunkt Østerbro i 2014.
 • Afholdt guidede ture med fokus på biodiversitet, energibesparelser, kompost med mere, hvor vi blandt andet har besøgt boligforeninger, der har lavet deres egne bæredygtige projekter.
 • Lavet en årlig miljøfestival, som i 2013 bestod i en grøn kulturnat på Østerbro sammen med Østerbro Lokaludvalg. Her viste vi eksempler på Østerbros bæredygtige projekter og tog folk på guidede ture til bæredygtige boligforeninger i bydelen.
 • Været medarrangør på et debatmøde om luft- og støjforurening i København.
 • Været en aktiv del af kampagnen sommerluk.dk – en kampagne med fokus på at sommerlukke varmeanlæggene om sommeren, hvor der kan spares meget energi, CO2 og penge.
 • Skrevet grønne klummer i Østerbro Avis hver måned, hvor vi har givet gode råd om blandt andet kompostering, grønne indkøb og frivillighed.
 • Udleveret mere end 200 goodybags med miljømærkede produkter til vordende og nybagte forældre for at sætte fokus på, at man kan få mange produkter, der er miljømærkede.
 • Holdt et stort velbesøgt borgermøde med fokus på, hvordan vi skybrudssikrer Østerbro.
 • Samlet skrald til den store guldmedalje, som en del af den årlige affaldsindsamling i april. Vi samlede på 2 timer 109 kilo skrald på Østerbro.
 • Udlånt en klimakuffert med hjælp og værktøjer til Østerbros borgere for at få overblik over deres el- og vandforbrug i hjemmet. De kan tjekke indeklima og fugtighed i kælderen eller læse bøger med inspiration til en mere bæredygtig hverdag.
 • Lavet et inspirationskatalog med fokus på grønne tage. I kataloget kan man som beboer på Østerbro få inspiration og hjælp til at lægge grønne tage på for eksempel cykel- og skraldeskure. Kataloget kan hentes fra januar 2014 i Miljøpunkt Østerbro.
 • Sat fokus på genanvendelse af affald sammen med CradlePeople.
 • Lavet en pjece, der hjælper beboere til selv at lave klimatilpasningsprojekter.
 • Arrangeret en udstilling med fokus på beboernes egne initiativer, der opsamler og bruger regnvandet på nye måder i stedet for at lede det i kloakken.
 • Skrevet tekster om grønne indkøb og grøn transport til dansk-studerende på Osaka universitet i Japan. Så kan danske erfaringer bruges verden over.
 • Afholdt mange debatarrangementer i samarbejde med Klimakvarter, om hvordan borgerne selv kan klimatilpasse deres bydel.
 • Løbende rådgivet borgere om energibesparelser, kemifri hverdag, grønne indkøb, miljømærkerne og meget mere.

De mange tiltag har blandt andet været med til at spare vand, energi og co2 på Østerbro, gjort bydelen grønnere og ændret adfærd i retning af en mere bæredygtig hverdag på Østerbro.

Miljøpunkt Østerbro ser frem til lige så mange grønne, relevante og spændende oplevelser i 2014, hvor vi især vil sætte fokus på grøn transport og madspild.

Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet og håber på at kunne samarbejde med dig igen i det nye år, så vi sammen kan tage vare på miljøet på Østerbro.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.