Miljøpunkt Østerbro måler luftforurening

I 2014 sætter Miljøpunkt Østerbro fokus på luftforureningen på Østerbro og på at forbedre forholdene for fodgængere og cyklister.

Cykel

Miljøpunkt Østerbro har lavet et samarbejde med et hold ingeniørstuderende fra University of Worchester i USA, der vil lave partikelmålinger udvalgte steder på Østerbro, for at se, hvilke områder i vores bydel, der er hårdt belastet af partikler. De studerende er i Miljøpunkt Østerbro fra marts og tre måneder frem og vil eksempelvis foretage partikelmålinger omkring skoler og institutioner i bydelen.

På baggrund af målingerne kan Miljøpunkt Østerbro udarbejde en oversigt/et kort over niveauerne af luftforurening i flere af bydelens gader og stier. Dette oversigtskort kan derefter bruges til at få et overblik over, hvor det i dag er bedst at opholde sig som cyklist eller fodgænger på forskellige tidspunkter i løbet af døgnet, og kan bruges i diskussionen om at indføre eller udvide miljøzoner på Østerbro.

Arbejdet med luftforurening på Østerbro foregår i samarbejde med Det Økologiske Råd.

Læs mere om arbejdet med luftforurening og trafik her på hjemmesiden eller tilmeld dig vores nyhedsbrev.