Flagermus om vinteren

I Fælledparken har vi en stor koloni af brunflagermus som i sommerhalvåret er centrum for Miljøpunkts populære vandringer. Mange har været med på tur i natten og oplevet når nattedyrene forlader deres hule lidt efter solnedgang. Nu er flagermusene gået i vinterhi.


Alle vore forskellige arter af flagermus sover vintersøvn fra oktober til hen i april. Nogle arter foretrækker hule træer, og andre arter opsøger vore gamle kalkminer. Vandflagermus som vi også har i Fælledparken kan sagtens flyve op til et par hundrede kilometer til velegnede overvintringssteder. De samles hvert år i store vinterkvarterer som kældre, gamle miner eller fæstningsanlæg. Nogle få af disse vinterkvarterer, som f.eks. de jyske kalkininer, huser om vinteren flere tusinde flagermus og er overordentlig vigtige for arternes overlevelse.

Vinterkvarteret skal være uforstyrret, frostfrit, men med ret lave temperaturer på 2′- 8’C. Brunflagermusen overvintrer i hule træer, andre som Skimmelflagermus, som vi også kender fra København flytter sig over kortere strækninger.

Skimmelflagermus kan finde på at flytte fra sommerkvarterer i lave beboelseshuse på landet i Nordsjælland ind til storbyen, hvor de overvintrer i høje huse. Skimmelflagermus foretrækker utilgængelige steder i huse, f.eks. i hulmure eller under isolationen på lofter

Parringsadfærden hos flagermus er noget for sig selv. De fleste parrer sig allerede om efteråret. Sæden overvintrer i den sovende hun og ægget befrugtes først om foråret, når hunnen vågner af vintersøvnen. Dette sikrer at ungerne først fødes om sommeren – den tid på året hvor tilgangen til føde – insekter – er størst.

Hos de arter, der overvintrer i de gamle kalkgruber, som for eksempel vandflagermusen, kan en han vågne op i løbet af vinteren, for at parre sig med en stadig sovende ubefrugtet hun.

Om sommeren samles hunnerne på nogle specielt udvalgte steder – såkaldte barselsstuer – for at føde. Her efterlades ungerne når hunnerne drager ud på deres natlige jagt efter natsværmere og andre flagermuselækkerier. Og det er disse udflyvninger, der er spændende at observere.

Syv af landets 17 arter flagermus er registreret i København.

Vil du gerne med på flagermustur til foråret så tilmeld dig Miljøpunkts nyhedsbrev hvor alle ture bliver annonceret.

Kilde: Naturstyrelsen