Luk for dit varmeanlæg om sommeren og spar penge!

Det tager kun 5 minutter én gang hver sommer, men kan spare dig og din boligforening mange penge på varmeregningen og mindske din CO2-udledning. Miljøpunkt Østerbro er med i kampagnen sommerluk.dk. Den 15. maj opfordres alle til at sommerlukke for deres varmeanlæg.

Der er ingen grund til at have fjernvarmeanlægget tændt hen over sommeren, når man alligevel ikke har varme i radiatorerne. En almindelig villafamilie kan spare omkring 1.000 kroner på varmeregningen ved at sommerlukke varmeanlægget. Det kræver blot et drej på sommerventilen at sende anlægget på ferie.  

Sommerluk både radiatorer og varmeanlæg
Når de lunere temperaturer udenfor for alvor har meldt sig, lukker de fleste for varmen i deres radiatorer, men hvis du kun lukker for radiatorerne i huset og glemmer at lukke for sommerventilen på varmeanlægget, cirkulerer der stadig vand rundt i systemet, og det koster på din varmeregning.

Derudover er der også penge at hente på afkølingssiden. De fleste steder modtager fjernvarmekunderne nemlig typisk en årlig bonus eller merafgift, alt efter om de har en god eller dårlig afkøling.

Spild af energi
Når vi glemmer at lukke for fjernvarmeanlægget, giver det dårligere afkøling, fordi varmen stadig løber rundt i rørsystemet, uden at varmen bliver brugt. Hvis fjernvarmekunderne lukker deres anlæg udenfor fyringssæsonen, vil det derfor give store besparelser på CO2-udledning, energiproduktion og vedligeholdelse.

Sommerlukker du?
Mange fjernvarmekunder tror, at de har tjek på deres anlæg.
Men faktisk vurderes det, at mere end halvdelen af danskerne ikke sommerlukker deres fjernvarmeanlæg – eller gør det forkert. Det betyder penge op af lommen og unødvendigt meget CO2 ud i atmosfæren.

Sådan sommerlukker du
Det er nemt at sende sit fjernvarmeanlæg på ferie:
• Luk for anlæggets sommerventil.
• Sluk for cirkulationspumpen.
• Tænd kort for cirkulationspumpen et par gange om sommeren, så den ikke ”sætter sig fast”.
• Husk også at lufte ud i din bolig, især på de lidt kølige sommerdage.

Læs mere på www.sommerluk.dk