Generalforsamling i Miljøpunkt Østerbro

Tirsdag d. 28. marts afholdes den årlige Generalforsamling i Miljøpunkt Østerbro, Masnedøgade 20, kl. 19:00-22:00.  Alle er velkomne, men tilmelding nødvendig.

Tirsdag d. 28. marts afholdes den årlige Generalforsamling i Miljøpunkt Østerbro. Det foregår på Masnedøgade 20, klokken 19:00-22:00. Foreningens revisor fremlægger regnskabet og centerlederen fortæller om aktiviteter og projekter i 2016.

Alle er velkomne, men tilmelding nødvendig til lene@miljopunkt-osterbro.dk