Generation Verdensborger bor på Østerbro

Hvad har FN’s verdensmål med Østerbro at gøre? Og hvordan hænger vores lokale adfærd sammen med de globale miljøudfordringer, som verden står overfor? I undervisningsforløbet `Generation Verdensborger´ bliver skoleelever klædt på til at tage bæredygtige valg i hverdagen.

Miljøpunkt Østerbro og Randersgade Skole har indgået et partnerskab, der skal give eleverne et dybere kendskab til FN’s verdensmål.

Det er blevet til Generation Verdensborger – et nyt undervisningsforløb til udskolingen i folkeskolen. Generation Verdensborger skal give eleverne en optimistisk og løsningsorienteret tilgang til nogle af verdens globale udfordringer. Visionen er, at eleverne får FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ind under huden, så verdensmål bliver til hverdagsmål.

Ligesom i projektet Fornemmelse for mad, hvor Miljøpunkt Østerbro underviser skoleelever i at undgå madspild, bliver lokale virksomheder involveret i undervisningen. Eleverne skal undersøge, hvordan virksomhederne arbejder med verdensmålene og få gode eksempler på bæredygtige initiativer i erhvervslivet.

Interesseret?
For forespørgsler og mere information om Generation Verdensborger kan du kontakte projektleder Lama Juma på tlf. 31 49 08 70 eller e-mail lama@miljopunkt-osterbro.dk

Du kan også læse mere om selv undervisningen her

Fra verdensmål til hverdagsmål

Danmark har forpligtet sig til at arbejde for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene omfatter alt fra bekæmpelse af sult og klimaforandringer til kampen for ligestilling, rent vand og ansvarligt forbrug. Alt sammen vigtige målsætninger, hvor såvel samfund, skoler, virksomheder og enkeltpersoner kan yde et bidrag.

Generation Verdensborger har særligt fokus på følgende tre verdensmål: Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund, mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion og mål 13 – Klimaindsats.

Formålet er at give eleverne en forståelse for, hvordan globale udfordringer kan relateres til en lokal kontekst – og til elevernes egen adfærd og hverdag. De får konkrete redskaber til bæredygtig adfærd, og de inspireres til bæredygtig aktivisme og til at bruge lokale demokratiske handlemuligheder.

I foråret 2019 var elever fra Randersgades Skole f.eks. med til at holde et byttemarked sammen med Miljøpunkt Østerbro og lokale frivillige. Det var en stor succes og eleverne ville efterfølgende holde deres eget byttemarked på skolen. Byttemarkedet er et godt eksempel på, hvordan eleverne kan bruge undervisningen til konkret handling i deres hverdag.

Elever fra Randersgades Skole bliver klogere på, hvordan værdifulde ressourcer kan genanvendes på virksomhedsbesøg hos Buddha Bikes

Elever fra Randersgades Skole undersøger bæredygtigt produceret tøj på virksomhedsbesøg hos ResRes

Elever fra Randersgades Skole holder oplæg om ressourcer og hvordan vi passer på dem

Glade byttere fik genbrugsguld i posen til byttemarked i Nordhavn

 

Generation Verdensborger er støttet af Danidas Oplysningspulje, Østerbro Lokaludvalg og Københavns Kommune. Erfaringerne skal resultere i en drejebog for forløbet, sådan at undervisningen kan spredes til andre skoler.