Generation Verdensborger bor på Østerbro

Hvad har FN’s verdensmål med Østerbro at gøre? Og hvordan hænger vores lokale adfærd sammen med de globale miljøudfordringer, verden står overfor? I et nyt pilotprojekt bliver skoleelever klædt på til at tage de bæredygtige valg i fremtiden.

Danmark har forpligtet sig til at arbejde for FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Målene omfatter alt fra bekæmpelse af sult og klimaforandringer til kampen for ligestilling, rent vand og ansvarligt forbrug. Alt sammen vigtige målsætninger, hvor såvel samfund, skoler, virksomheder og enkeltpersoner kan yde et bidrag.

Miljøpunkt Østerbro og Randersgade Skole har netop indgået et partnerskab, med henblik på at give skoleeleverne et dybere kendskab til FN’s verdensmål –  og til at eleverne kan få dem ind under huden. Det er et pilotprojektet med fokus på, hvordan vi kan gøre en personlig forskel med vores livsstil og dagligdags valg. Formålet er at inspirere eleverne til en bæredygtig livsstil og at de kan gå fremtiden og klodens udfordringer i møde med en optimistisk og løsningsorienteret tilgang.

Ligesom i projektet Fornemmelse for mad, hvor Miljøpunkt Østerbro underviser skoleelever i at undgå madspild, vil lokale virksomheder blive involveret i undervisningen. Eleverne skal undersøge, hvordan virksomhederne arbejder med verdensmålene, og få gode eksempler på bæredygtige initiativer i erhvervslivet.

Pilotprojektet bliver udført i samarbejde med NGO’en CradlePeople og er støttet af Danidas Oplysningspulje, Østerbro Lokaludvalg og Københavns Kommune. Erfaringerne skal resultere i en drejebog for forløbet, sådan at undervisningen kan spredes til andre skoler.