Hvad sker der med vores plastaffald?

Kom og se Københavns Kommunes testanlæg for sortering og plastaffald, og deltag i en lille workshop, hvor du kan give input til forskellige plast-udfordringer.

plast-2.jpg

OBS: Arrangementet er fuldt booket. Skriv til sara@miljopunkt-osterbro.dk, hvis du vil have en plads på venteliste.

Testanlægget sorterer plast fra de Københavnske husholdninger i forskellige fraktioner, og det går stærkt, når lys og luft leder de forskellige plastikstykker i hver sin retning. Det er Miljøpunkt Østerbro i samarbejde med Københavns kommune, der inviterer på besøg på ARC til fremvisning af anlægget.

Til rundvisningen får du et unikt indblik i processen med at sortere og genanvende plastaffald, og efterfølgende afholdes en times workshop, hvor de forskellige problemstillinger bliver diskuteret.

Plast er genanvendelsesindustriens store ”problembarn”. Ifølge Plastics Europe er vi danskere faktisk blandt de dårligste i EU til at genanvende den plast, vi smider i vores private skraldespande.

Plastik er nemlig en kompleks størrelse, når det kommer til genanvendelse. De plastemballager, som i dag indsamles til genanvendelse via husholdningerne, f.eks. tandpastatuber og rengøringsmidler, ender i produkter af meget lavere kvalitet.

De er designet på en måde, så de f.eks. ikke kan rengøres, skilles ad eller sorteres med en scanner.

Vi genanvender kun omkring 17 procent af de cirka 60 kilo plast, vi hver især smider ud om året. Resten bliver brændt af.

Og det er spild af ressourcer. For plast er lavet af olie, og når det brændes af, bidrager det negativt til klimaforandringer og tærer på olieressourcerne.

Det nye testanlæg på ARC kommer dog nogle af disse udfordringer i møde, sådan at flere fraktioner kan sorteres og genanvendes. Og det er vigtigt, for når vi genbruger plastikken, sparer vi på den råolie og gas, der bliver brugt til at producere ny plastik.

Det er gratis at deltage, men tilmelding nødvendig.

OBS: Arrangementet er fuldt booket. Skriv til sara@miljopunkt-osterbro.dk, hvis du vil have en plads på venteliste.

Tid og sted:

D. 14. november kl. 15:00-17:00

Kraftværksvej, 2300 København S, Danmark

Arrangementet er støttet af Østerbro Lokaludvalg