Bæredygtig boligforening

Bor du i en boligforening på Østerbro, der gerne vil spare på vand- og varmeforbrug, sortere mere affald, få et grønnere gårdmiljø m.m.? Så kontakt Miljøpunkt Østerbro og få hjælp til at komme i gang.

Fælles ressourcer

København har et mål om at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025. Det kræver en markant reducering af vores energi- og ressourceforbrug – og her spiller boligforeningerne en vigtig rolle. I boligforeningerne er vi nemlig fælles om en stor del af vores ressourceforbrug. Vi deler forsyningen af vand og varme og regningen for afhentning af affald. Og vi er fælles om vores gårdmiljøer, opgange og husfacader.

Få råd og vejledning

Miljøpunkt Østerbro giver råd og vejledning til, hvordan I helt konkret kan sætte ind for at gøre jeres boligforening mere bæredygtig, bruge færre ressourcer og mindske jeres klimaaftryk. Rådgivningen sker i samarbejde med bl.a. Københavns Kommune, forsyningsselskabet HOFOR og partnerskabet Energispring.

Miljøpunkt Østerbro deltager gerne i et bestyrelsesmøde, generalforsamling eller et andet beboermøde med et kort oplæg og inspiration til, hvordan jeres boligforening kommer godt i gang.

Skriv til louise@miljopunkt-osterbro.dk for at aftale et møde.

Hvad kan I gøre?

Her på siden kan du danne dig et overblik over nogle af de mange grønne løsninger og tiltag, som er relevante for boligforeninger.

Varme- og elforbrug
Energirenovering, gode energivaner eller energioptimering af fjernvarmeanlægget kan give store besparelser på el- og varmeregningen og samtidig spare store mængder CO2. I kan også tilmelde jer partnerskabet EnergiSpring. Læs mere her.

 

 

Vand
Start en vandsparekampagne i boligforeningen, få gode vandspareråd til køkkenet, på badeværelset og ved tøjvask, eller prøv vandberegneren og undersøg, hvor stor dit vandforbrug egentlig er. Læs mere her.

 

 

Affald og sortering
God sortering af affald gavner både miljøet og boligforeningens økonomi. Det koster nemlig penge at få afhentet almindeligt restaffald, mens det er gratis at få afhentet plastik, papir, bioaffald og andet genanvendeligt affald. Få råd til at sætte fokus på sortering her.

 

 

Direkte genbrug
Jo mere vi deler mellem hinanden, jo mindre bliver vores forbrug, og jo færre ressourcer bruger vi. I boligforeningen kan I oprette byttehjørner og naboskabe eller afholde loppe- og byttemarkeder. Læs mere om mulighederne for direkte genbrug her.

 

 

Grøn gård og bydel
Grønne tage, grønne facader, byhøns, fortovshaver og klimasikring. En række grønne initiativer kan gøre jeres fælles områder mere bæredygtige og klimavenlige, styrke biodiversiteten og bynaturen, og være med til at give jeres boligforening en grøn profil. Få inspiration, se vejledninger og guides her.

 

 

Bor du i hus?
Bor du i rækkehus, villa, på kollegium eller andet? Her er der også store muligheder for økonomiske og miljømæssige besparelser ved at kigge på forbruget af vand og el og varme, affaldssortering, grønne byrum osv. Læs mere her.

 

 

Læs mere:

  • Miljøpunkt Amager har udarbejdet folderen “Bæredygtig boligforening“. Folderen samler en række råd og forslag til, hvordan du og din boligforening kan optimere arbejdet med at gøre jeres fælles boligforening, gård og gade mere bæredygtig.
  • Min Boligforening udgiver hvert år en håndbog til boligforeninger, der bl.a. tager emner som energioptimering, bæredygtighed og grønne gårde op. Se håndbogen for 2019 her.

 

‘Bæredygtig boligforening’ er støttet af Østerbro Lokaludvalg