Stort engagement til debatmøde om brændeovne

Der var stærke holdninger og stor spørgelyst, da miljøpunktet og Østerbro Lokaludvalg fyrede op til debatmøde om brændeovne. Se aftenens præsentationer her.

Skal det være slut med brændeovne på Østerbro?

Byens brændeovne spreder ikke kun hygge og varme, men forurener også luften med skadelige partikler, sammen med biltrafikken, krydstogskibene osv.

Ifølge Miljøstyrelsen står brændeovnsrøg for hele 70 procent af den samlede danske partikeludledning. Det koster samfundet ca. 4 mia. kroner om året og er skyld i ca. 500 årlige for tidlige dødsfald. Og koncentrationen er størst i byerne, hvor boligerne ligger tæt. Det har for nylig for miljøminister Lea Wermelin til at fremsætte et lovforslag, der skal pålægge boligejerne at skrotte de gamle brændeovne, når de køber ny bolig.

Debatten raser

Brændeovnen ligner unægtelig en hovedskurk, når det kommer til den lokale luftforurening. Men der er kamp om beregningsmodellerne og debatten raser – for samtidig tyder nye undersøgelser på, at forurening fra dieseltrafikken er langt farligere, end hidtil antaget. Og størstedelen af luftforureningen stammer slet ikke fra Danmark, men er blæst hertil fra udlandet. Problemet er komplekst, og tallene kan vinkles til at støtte op om forskellige dagsordener.

Som enkeltpersoner kan vi ikke umiddelbart gøre noget ved forureningen fra krydstogskibe, lastbiler eller den luftforurening, der blæser hertil fra udlandet. Men vi kan gøre en forskel, når vi vælger at stille bilen, genovervejer flyveturen – eller tager stilling til vores brændeovne.

Derfor inviterede miljøpunktet og Østerbro Lokaludvalg til debatmøde om brændeovne og luftforurening d. 24. februar 2020. Omkring 30 borgere mødte op, og der var både stærke holdninger og stor spørgelyst blandt deltagerne. Tak til ordstyrer Allan Marouf for at styre slagets gang med sikker hånd, mens bølgerne gik højt.

Se præsentationerne fra debatmødet her: