Grøn gård og bydel

gc3a5rd-med-planteliv.-foto-miljc3b8punkt-c398sterbro-1-e1556626711251.jpg

Plads til bynaturen

Der er mange fordele ved natur i byen. Mere bynatur styrker biodiversiteten, mindsker luftforureningen, nedsætter vores CO2-udslip, giver plads til grønne, rekreative byrum og gør byen mere robust overfor klimaforandringer.

En stor del af vores bynatur findes selvfølgelig i byens parker og grønne områder. Men også i baggårde, på husfacader, altaner, tomme byggegrunde osv. I boligforeningen kan I give plads til bynaturen på mange måder. Grønne tage og facader, byhøns, fortovshaver og byhaver er alle eksempler på grønne initiativer, der kan gøre jeres boligforenings gårdmiljø og fælles områder mere bæredygtige og klimavenlige og samtidig styrke den lokale biodiversitet.

Men hvad er egentlig fordelene ved et grønt tag? Hvorfor er det en god ide at holde byhøns? Og hvilke muligheder er der for at lave en fortovshave? Her på siden kan du få inspiration og ideer til tiltag, der kan gøre jeres gård og bydel lidt grønnere.

 

Grønne tage
Et grønt tag kan optage 50-80% af den årlige regn. Regn, som derved ikke belaster kloakken. Derudover fungerer de grønne tage som levested for planter og insekter og er derfor med til at skabe større biodiversitet i byen. Og så er de smukke og grønne at se på. Læs Miljøpunkt Østerbros inspirationskatalog om grønne tage her, og få gode råd og vejledning til, hvordan I selv kan komme i gang med at lægge et grønt tag på jeres cykelskur, affaldsskur e.lign.

 

Grønne facader
Med facadebeplantning kan I udnytte byens lodrette flader til at skabe flere grønne byrum. Grønne facader skaber både liv og skønhed, er med til at rense luften, dæmper vinden, fanger støv, og kan tilmed være med til at isolere bygninger. I kan f.eks. plante stokroser, vedbend, kaprifolie eller blåregn. Læs mere i Miljøpunkt Indre By’s inspirationskatalog “Roser til byen” (Foto: Miljøpunkt Indre By & Christianshavn).

 

Byhøns
Der er mange gode grunde til at holde høns. Høns spiser madrester og giver friske æg til gengæld. Og friske æg er sjældne inde i byen, hvor æg kan være op til 5 uger gamle, før de når hylderne i supermarkedet. Og så kan høns blive meget tamme. Især børn elsker dem – og kan samtidigt lære mere om, hvor vores fødevarer kommer fra. Bor du på Østerbro, kan du låne høns og hønsegård gratis i 3 måneder.

 

Fortovshaver
Med en fortovshave kan I stille plantekasser, plantekummer og måske en bænk op af jeres husfacade, og skabe jeres egen lille grønne oase. Læs mere om hvordan i Københavns Kommunes pjece “Kunne du tænke dig at lave din egen fortovshave?”. Kig også forbi Miljøpunkt Østerbros egen lille fortovshave på Masnedøgade 20, 2100 København Ø, som er lavet i samarbejde med TagTomat.

 

Gårdhaver som klimasikring
Midt i Københavns Klimakvarter ligger den grønne gårdhave ved Askøgade med regnvandsbede, grønne tage, broer, dale og åer. Gårdhaven er et demonstrationsprojekt, der viser hvordan regnvand kan bruges som en ressource og samtidig være grundstenen i et rekreativt grønt område. Gårdhaven står færdig i 2019, men kan allerede nu besøges (Foto: Klimakvarter)

 

Byhaver
I kan også forgrønne jeres kvarter og lave en lokal byhave. Læs Københavns Kommunes guide til, hvordan man laver en byhave her: Sådan laver du en byhave. Se også denne guide: De 10 trin til nyt liv i gaden