Til folkeskoler

“Fornemmelse for mad” er et undervisningsforløb til folkeskolen. Forløbet er primært udviklet til mellemtrinnet, men undervisningen bliver tilpasset klassetrin fra 0. – 9. klasse. 

Overskudsmad

Booking af forløb
OBS – Resten af 2020 er fuldt booket.
Kontakt Lama Juma på tlf. 31 49 08 70 eller e-mail lama@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere om “Fornemmelse for mad” her.

Undervisningen
Undervisningen består af både teori og praktiske opgaver, som afholdes over 3 gange med eksempelvis en uges mellemrum hvor der afsættes 1,5 time til undervisning. Forløbet kan også afholdes som en temadag, hvor vi tilpasser tiderne til de vante pauser.

 1. Teoretisk undervisning
  Der gennemgås forskellen på madspild og madaffald, og diskuteres madspild ud fra både et lokalt og globalt perspektiv. Vi taler om økologisk fodaftryk og om madens vej fra bondemanden til supermarkedet, og videre til vores maver, skraldespanden eller kompostbunken.
  Der vises film om mad- og ressourcespild, snakkes om konsekvenser ved madspild, indkøbsvaner, og hvad eleverne gør med overskudsvarer derhjemme. Vi slutter med en quiz om madspild.
 2. Virksomhedsbesøg
  Eleverne kommer på tur i lokalområdet, hvor de besøger et supermarked for at se, hvad der sker med de varer, der nærmer sig sidste udløbsdato. Her undersøger eleverne madvarer, der bliver smidt ud af forskellige grunde, og får en fornemmelse for de varer madspildet består af, og hvordan vi som forbrugere kan hjælpe købmanden med at mindske madspild med viden og gode indkøbsvaner.
 3. Madlavning af overskudsvarer
  Eleverne laver mad af tilfældige overskudsvarer fra et lokalt supermarked, og opfinder eller improviserer fra opskrifter og tænker kreativt i køkkenet.
  Eleverne skal opnå en ”fornemmelse for mad” ved at lugte, smage og kigge på overskudsvarer, for at vurdere, om de er for gamle til at blive spist, hvornår de kan bruges, og hvad de kan bruges til. Det er denne praktiske erfaring, der gør det lettere at mindske madspild hjemme i køkkenet, når man finder trætte gulerødder, rynkede æbler eller en yoghurt der er 2 dage over dato.

Bålarrangement
Hvis mange klasser eller klassetrin fra samme skole har været igennem et forløb, kan vi afslutte med at holde et større fælles arrangement, hvor eleverne laver bålmad af overskudsvarer fra et lokalt supermarked med vores medarbejdere, og forældrene inviteres til at komme forbi og lytte og smage.

Generelle læringsmål
Eleverne skal opnå en forståelse for de lokale og globale sammenhænge af madforbrug og madspild, og de skal reflektere over deres eget forhold til mad. Eleverne lærer om holdbarhedsmærkning, opbevaring, og bæredygtighed. De lærer om hvordan madspild foregår, f.eks. i supermarkeder, og hvad der bliver gjort for at forhindre det. De skal selv prøve at lave mad af ingredienser, der ellers ville blive smidt ud. Eleverne udfordres til kreativt at bruge madrester og råvarer og lave mad uden at følge en opskrift slavisk.

Skærmbillede (5)

Projektet er udviklet med støtte fra Østerbro Lokaludvalg, Miljøstyrelsen, samt Aase og Einar Danielsens Fond og Københavns Kommune.