Projekter

Miljøpunkt Østerbro arrangerer eller deltager i en lang række projekter.
Du kan læse mere om de igangværende projekter, som Miljøpunkt Østerbro er en del af ved at bruge navigationen ovenfor.

Her kan du læse om et par af de mest aktuelle projekter.

Grøn bydel
Miljøpunkt Østerbro arbejder på at gøre vores fælles byrum grønnere og skønnere at være i. Kom med på bynaturvandringer og sanketure, besøg Tårnlegepladsens naturhjørne, byhaven på Bunkeren og meget mere.

 

Fornemmelse for mad
Miljøpunkt Østerbro sætter madspil og FN’s Verdensmål på skoleskemaet med undervisningsforløbet “Fornemmelse for mad”. Børnene får viden om bæredygtighed og madspild, kommer på virksomhedsbesøg og laver mad af overskudsvarer. 4.000 børn og 50 supermarkeder har allerede deltaget i projektet. Læs mere her.

 

Bæredygtig barsel
Kom til barselscafé med fokus på baby, bæredygtighed og sundhed. Miljøpunkt Østerbro holder en foredragsrække for nybagte og vordende forældre.
Læs mere om arrangementerne her.

 

Klimatilpasning
Hvordan kan vi håndtere de øgede regnvandsmængder i den eksisterende by som følge af de ændrede klimaforhold? Det arbejder projektet Klimakvarter på at komme med løsninger på i Skt. Kjelds Kvarter. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Miljøpunkt Østerbro og HOFOR.

 

Affald og ressourser/cirkulær økonomi
Verden står overfor en ressourcekrise, der kræver at vi ændrer vores tilgang til jordens råmaterialer. Produkter skal blive til nye ressourcer frem for affald, når de er udtjent. Miljøpunkt Østerbro rådgiver om affaldssortering og ressourceoptimering og laver mange forskellige projekter, der skal fremme en bæredygtig udvikling i bydelen.